H. Meisner-Jensen A/S, v. Knud Hagbard Arkil, Bülowsvej 3, Kbh. V.

Historie:

Produkter:
Vandingsmaskiner.

Kilder:
Hoff, Ove m.fl. (Red): „De danske Jern- og metalerhverv”, bd. II, Kbh. 1960, s. 48f.