H. Mogensen, Nannasgade 18, Kbh.

Historie:

Jern-kotøjr (fabrikeret af hr. Mogensen ?)

Produkter:Jern-kotøjr (fabrikeret af hr. Mogensen ?)

Kilder

Statens redskabsprøver, 22. beretning, 1920, s. 25.