Svinekort

Historien bag indførsel af svinekort  – Tilbage til Slagterihistorien

Englands kvotering af baconimporten, hvorom Danmark den 7. november var blevet forud adviseret, trådte i kraft den 23. november 1932.

Det gav anledning til, at Landbrugsministeriet den 16. november efter indstilling fra andels- og privatslagterierne nedsatte Landbrugsministeriets Baconudvalg, som fik til opgave at regulere eksporten og fordele eksportkvantummet på de enkelte slagterier samt administrere de afgifter, som var indeholdt i ordningen.

 Baconudvalget fik i starten medlemmer fra andels- og privatslagterierne og i 1934 tillige fra landboforeningerne og husmandsforeningerne.

Ved en Gentleman-Overenskomst blev det sikret, at baconeksporten kom til at foregå ad de samme baner og forholdsmæssigt til de samme aftagere, som før kvoteringen.

Ved lov af 21. februar 1933 oprettedes Landbrugsministeriets Svinereguleringsudvalg, som ved hjælp af de såkaldte svinekort fik den opgave, at regulere produktionen.

 Der ansattes to noteringer: en for et fastsat begrænset antal svin, der var normal afsætningsmulighed for, og en lavere notering for det overskydende antal. Førstnævnte antal bestemte antallet af svinekort, som blev fordelt til landmændene i forhold til ejendommens tidligere produktion m.m. Svinereguleringsudvalget  fik en sammensætning som Baconudvalg.

Skriv et svar