Brønderslev Andelssvineslagteri

Tilbage til: Alle slagterier

Slagteriets start    1.1.1911,

Slagteriet var nr. 29 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:    107308

Fusion: 5.10 1970 Forenede Vendsysselske Andelsslagteriet (FVA) 

Anlæg: Slagtning ophører i 1971. Status år 2001 efter Danish Crown og Steff-Houlberg er fusioneret under Danish Crown, Randers benyttes anlæg til produktion for Tulip Food Company.

 Jubilæumsskrift: Ja Lokalarkiv: Ja

 


 

 

Fusionen:   WENBO

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om WENBO i årene 1958-1966

  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet. L s om det historiske forløb set med journalisternes øjne: 

Vi har desværre ikke en film fra Brønderslev Svineslagteri, men for at få et indtryk af arbejdsforholdene vises 3 korte filmklip fra Sæby Andels-Svineslagteri fra 1936-1955 og 1982
Alle slagterier fungerede ens på det tidspunkt, så den giver et godt indtryk af, hvordan det foregik i Brønderslev
 Se filmen Tryk her 

 

ormænd: Fra: Til:
Proprietær Chr. Pedersen, GI. Buurholt 1909 1933
Gdr. S. A. Søndergård, Filholm  1933  1957
Gdr. Laurits Olesen 1957  1970
Direktører Fra: Til:
L. Madsen 1911 1961
C. Behrens 1961  1970

Skriv et svar