J. Chr. Nielsen, Hem Maskinfabrik, Hem St.

Historie:

Grundlagt 1936.

I 1955 v. S. Pedersen.
I 1987 blev virksomheden (der dengang havde 10 ansatte) solgt og flyttet til Skive. Navnet blev ændret til Hem International, A/S Hem Maskinfabrik. Der produceres ikke længere landbrugsredskaber og maskiner (2005).

Produkter:

Optagningsmaskiner, ”Roulet”, til optagning af kartofler, sukkerroer, gulerødder og blomsterløg.
Kartoffeloptager med udstyr til optagning af sukkerroer.
Kartoffeloptageren ”Roulet”.
Kartoffeloptageren ”Roulet” også med anordning til optagning af sukkerroer.
Landbrugsvognen ”Hem”.
Staldgødningsspreder, ”Hem”.
Roeoptageren ”Roulet”.

Kilder:

Statens Redskabsprøver, 86. beretning, 1940, s. 24ff.
Statens Redskabsprøver, 87. beretning, 1941, s. 5ff., 35ff.
Statens Redskabsprøver, 93. beretning, 1944, s. 36f.
Statens Redskabsprøver, 110. beretning, 1952, s. 82ff.
Statens Redskabsprøver, meddelelse nr. 279, 1957.
Statens Redskabsprøver, meddelelse nr. 502, 1961.
Kraks Vejviser, 1955, bd. II, s. 3589.
Kraks Vejviser, 1960, bd. II, s. 3264.

Skriv et svar