Kastraktion

Tilbage til Slagterihistorie

Diskussion om Kastration 

af smågrise har pågået et stykke tid.

 Ingen ved tilsyneladende at slagterierne først i 1990’erne  investerede store summer i automatiske laboratorier med henblik på, at svineproducenterne kunne undgå kastration af smågrise.

Kun kødet fra enkelte grise udvikler ubehagelige dufte ved stegning, og dem kunne man frasortere på slagtekæden.

Systemet blev indført på mange slagterier, men måtte senere delvis opgives, fordi den tyske regering indførte “de facto” import-forbud mod  hangrise fra januar 1993.

grund af forbuddet blev de tyske importører truet med bøder, hvis de indførte kød fra hangrise.

Se uddrag af film optaget af Slagteriernes Forskningsinstitut i 1990.

Den er beregnet for slagterierne og fortæller om systemet og dets fordele.

Tryk her 

De 2 billeder viser henholdsvis prøveudtagning på slagterkæden og det automatiske laboratorium

 

Skriv et svar