(Kværn- og) Maskinfabrikken Langå, Langå ved Frimodt Pedersen.

Historie:

Produkter:

Tærskeværker, bl.a. ”Kornaf”.
Kunststenskværne. Bl.a. ”Grut”, ”Triax”, ”Elite”,.
Halvrensere.
Bredtærskere.
Kværne.

Kilder:

Statens Redskabsprøver  28. beretning, 1922, s. 11ff.
Statens Redskabsprøver, 41. beretning, 1927, s. 76ff.
Statens Redskabsprøver, 50. beretning, 1928, s. 60ff.
Reklamemateriale fra 1924, mappen ”Maskinfabrikker”.
Jordbrugsteknik, 1929, annoncesider s. 37f.
Jordbrugsteknik, 1930, s. 31.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af Aaret 1927”, Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1928, s. 126.
Kraks Vejviser, 1930, bd. II, s. 1036.
Kraks Vejviser, 1940, bd. II, s. 3631.
Kraks Vejviser, 1946, bd. II, s. 3594.
Kraks Vejviser, 1950, bd. II, s. 3627.

Skriv et svar