Maskinfabrikken Dabø, Hinge, Kjellerup

Historie:

Produkter:

Vinde til hegnstråd (spændes på traktor).
Landbrugsskovle, ”Dabø”.

Kilder:

Statens Redskabsprøver, meddelelse nr. 1044, 1971.
Statens Redskabsprøver, meddelelse nr. 1049, 1971.

Skriv et svar