Slagterihistorie

Tilbage til Landbrugets Forædlingsvirksomheder

I det følgende vil vi  beskæftige os med de ca. 100 slagterier og tilknyttede virksomheder, der  eksisterede som selvstændige virksomheder fra 1882 – til sidst i 1900 tallet.

Baggrunden for de enkelte websider er materiale indsamlet fra de nedlægnings truede slagterier og herefter deponeret på  på Slagterimuseet i Roskilde fra 1990 til 2005. (Slagterimuseet eksisterer ikke mere og museumsgenstandene er deponeret på “Det Grønne Museum”) Det skiftlige materiale er deponeret på “Statsbiblioteket”. (Databasen: “DAISY”

Det første tiltag til en koncentreret beskrivelse var bogen: “Strukturudvikling indenfor Danske Eksportslagterier efter 1960″ skrevet af tidligere underdirektør Jørgen Madsen og undertegnede  inspektør Mogens Christensen.

 

I årene 2003 – 2013 blev databasen Slagterhistorie udarbejdet af undertegnede, og i 2018 startede overførslen af databasen til  rethinklandbrugshistorien .

 

 

Målgruppen for databasen var:

 1. Nuværende og tidligere ansatte på slagterierne.
 2. Nuværende og tidligere andelshavere ved slagterier.
 3. Nuværende og tidligere formænd og direktører
 4. Artikler i relation til de enkelte slagterier med artikler om fusionsforhandlinger.
 5. Studerende, der var interesseret i Slagterierne historie.    

Hjemmesiden “Slagterihistorie”er foreløbig opdelt i nedenstående emner:(Emner med rød tekst fungerer). 

 1.  Alle slagterier (ca. 100)
 2. Tilknyttede virksomheder
 3. Forskning og undervisning
 4. Garverihistorie
 5. Opslagstavlen     

Generel information:

 1. Læs om struktur udviklingen –                                                                 Tryk her
 2.  Se repræsentative videoer – slagterierne lignede hinanden    Tryk her
 3. Arbejdsmiljøet på slagterierne var et ukendt emne.                    Tryk her

Jeg modtager gerne gode råd vedrørende websiderne.

Mogens Christensen, Provstestræde 1. 4000 Roskilde – telefon22 39 17 Mail: Kirsten.mogens.due@gmail.dk

Historie og sikkerhed:

Databasen er udarbejdet i årene 2003-2013 ved  hjælp af programmet:

Microsoft Front Page.

Der foreligger en 100 % nøjagtig sikkerhedskopi. Programmet kan prøvekøres ved at starte index filen.

Fra og med efteråret 2013 blev udviklingsarbejdet standset.

I det følgende er en statusrapport fra 2014. Der har ikke været arbejdet med udvikling senere i det formidlingsudvalg, der blev nedsat i 2013.

Konklusion

 • Hvad mangler nu efter MC’s arbejdsplan –
 • (DAT/SCHAUB – var startet, men blev aflyst)

Kreaturslagterier 10
Konservesfabrikker 10
Andre 12
I alt 32 websider
Af andre kan nævnes – som alle er omfattende:
• Slagteriernes Fælleskontor – DS
• ESS Food
• Baconexporten
• Slagteriernes Fællesindkøb
• Konservesindustrien Fabrikantforening
• LEC Landbrugets EDB central
• Slagteriernes Forskning institut
• Slagteriskolen

Konservesfabriker
• J. Wiedemann
• Arne Eckhoff’s Konservesfabrik
• Fabrikken Mayo
• Viggo Østergård
• August Olsens
• Hans Jensens Konservesfabrik
• Erik Emborg

MC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar