F. Mogensen, jernstøberi og maskinfabrik, Kbh.

Historie:
Tidligere det Potterske jernstøberi.

Grundlagt i 1764 (69?) af skotten Thomas Potter (det første egentlige støberi i København). I 1813 blev støberiet efter auktion overtaget af Frederik VI, der overdrog det til mekanikus John Gillespie, der også var indvandret skotte.
I 1827 blev støberiet lejet ud til Niels Mogensen og senere købt af dennes søn, Jens Frederik Mogensen. J. F. Mogensen og hans sønner drev støberiet frem til 1926, da virksomheden blev overtaget af A/S Vølund, der nedlagde støberiet i 1927.

I 1845 havde støberiet 19 arbejdere ansat.

Produkter:
Landbrugsmaskiner?

Kilder:
Rawert, O. J.: „Maskinfabrikationens og Jernstøberiets Tilstand i Kjøbenhavn med nærmeste Omegn”, Kbh. 1847, s. 6, 18.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter”, tillæg til Fabrikstilsynets Beretning for
Aaret 1914, Kbh. 1915, s. 85.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af 1921”,
Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1922, s. 115.
Harald Bertelsen: Manus til bog om jernstøberier i Danmark (under udgivelse foråret 2005).
Bl.a. varebog fra 1926 og fabrikationsbøger 1913-27 (Erhvervsarkivet, Århus. Se arkivoversigt, bd. 1, s. 149).
Billedmateriale på Københavns Bymuseum.