Valdemar Møller, smedemester, Ålandsgade 8, Kbh. S.

Historie:

Produkter: Ballepressere.

Kilder: Ove Hoff m.fl. (Red): „De danske Jern- og metalerhverv”, bd. II, Kbh. 1960, s. 536.