Georg E. Mathiasen A/S, maskinfabrik, Kbh.

Historie:
Grundlagt 1903, A/S 1944. Ophørt 1973.

Produkter:
Landbrugsmaskiner???

Kilder:
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter”, tillæg til Fabrikstilsynets Beretning for Aaret 1914, Kbh. 1915, s. 91.
Arkiv, Erhvervsarkivet, Århus. Se arkivoversigt, bd. 1, s. 159.

Maskinfabrikken Vesuv, Viktoriagade 1. Vesuv ved Petersen og Langhorn, Gl. Kongevej 11.

Historie:

Produkter:
Bl.a. mejerimaskiner og motorer. Mælkepumper.

Kilder:
Kraks Vejviser, 1903, s. 865.
Kraks Vejviser, 1910, s. 1319.
Kraks Vejviser, 1920, s. 811.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter”, tillæg til Fabrikstilsynets Beretning for
Aaret 1914, Kbh. 1915, s. 85.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af 1921”,
Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1922, s. 115.

Rannie Maskinfabrik, St. Annagade 44, Kbh. C. Maskinfabrikken Rannie (Rannje), Tychobrahes Allé 35-37, Kbh. S.

Historie:
A/S
Tidligere F. Rannje, Kbh. Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888.

Produkter:
Hø- og kludepresse. Mælke- og vallepumper (patenteret 1894). Mælkekontrolapparatet ”Laktoskopet” (opfundet af ingeniør P. D. V. Berg). Mælkepumper, bl.a. ”Unique”. Vand- og mælkepumper, ”Unique”. Flødeløftere. Kontrolapparatet ”Lactoskopet”. Vandvarmere.
Vandforsyningsapparat, ”Rannie”. Aftapningsapparat for flaskemælk. Proppemaskine. Pasteuriseringsapparater.

Kilder:
”Lactoskopet” blev i 1900 udstillet af H. P. Philipsen, Slagelse.
Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888. Officiel Katalog,
København 1888. Sektion 14: Redskaber, Maskiner og Apparater for Landbruget, s. 114.
Katalog over de ved den 17de danske Landmandsforsamling den 26. Juni – 1. Juli 1894 i Randers
udstillede Redskaber og Maskiner. Af H. F. A. Dencker. Århus 1894, s. 133.
Katalog over den 18. danske Landmandsforsamlings Mejeriredskaber og Maskiner i Odense den 30.
Juni – 8. Juli 1900, Odense 1900. Ved A. P. Jensen, nr. 1361, 1363, 1407, 1423-1424.
Maskinkonsulenten, 1912, s. 69f.
Maskinkonsulenten, 1913, s. 88ff.
Maskinkonsulenten, 1914, s. 64f.
Maskinkonsulenten, 1915, s. 68ff., 127.
Maskinkonsulenten, 1916, s. 70.
Maskinkonsulenten, 1917, s. 71.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter”, tillæg til Fabrikstilsynets Beretning for
Aaret 1914, Kbh. 1915, s. 85.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af 1921”,
Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1922, s. 115.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af Aaret 1927”,
Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1928, s. 121.
Kraks Vejviser, 1955, bd. II, s. 3688.
Ove Hoff m.fl. (Red): „De danske Jern- og metalerhverv”, bd. II, Kbh. 1960, s. 832.
Mælke- og vallepumper og mælkekontrolapparatet blev i 1894 udstillet af F. Portefeé Bahnson & Co., Kbh. Også forhandler?
Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888.
Den 17. Landmandsforsamling i Randers, 1894.
Den 18. Landmandsforsamling i Odense, 1900.
Den 15. sjæll.-loll.-falsterske Mejeriudstilling, 1912.
Den 16. sjæll.-loll.-falsterske Mejeriudstilling, 1913.
Den 17. sjæll.-loll.-falsterske Mejeriudstilling, 1914.
Den 18. sjæll.-loll.-falsterske Mejeriudstilling, 1915.
Den 19. sjæll.-loll.-falsterske Mejeriudstilling, 1916.
Den 20. sjæll.-loll.-falsterske Mejeriudstilling, 1917.
Eksportudstillingen i København, 1915.