Bornholms Jernstøberi og Maskinfabrik, Østre Støberi, Østergade 66, Rønne

Historie:

Grundlagt i 1876 under navnet Bornholms Jernstøberi og Maskinfabrik. Inden produktionen for alvor var i gang blev virksomheden overtaget af A/S Bornholms Maskinfabrik, der var stiftet i 1880. H. C. Blem blev den første bestyrer.
I 1888 overtog virksomheden konkurrenten Nordre Jernstøberi/H. Wichmann A/S.

Produkter:

Landbrugsmaskiner.
Installation af mejerier.

Kilder:

”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter”, tillæg til Fabrikstilsynets Beretning for
Aaret 1914, Kbh. 1915, s. 86.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af 1921”,
Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1922, s. 116.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af Aaret 1927”,
Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1928, s. 115, 122.
Kraks Vejviser, 1925, bd. II, s. 725, 909.
Kraks Vejviser, 1930, bd. II, s. 939.
Kraks Vejviser, 1935, bd. II, s. 2954.
Kraks Vejviser, 1940, bd. II, s. 3443.
Kraks Vejviser, 1946, bd. II, s. 3466.
Kraks Vejviser, 1950, bd. II, s. 3732.
Kraks Vejviser, 1955, bd. II, s. 3695.
Kraks Vejviser, 1960, bd. II, s. 3364.
Hoff, Ove m.fl. (Red): „De danske Jern- og metalerhverv”, bd. II, Kbh. 1960, s. 64f.
Bertelsen, Harald: Manus til bog om jernstøberier i Danmark (under udgivelse foråret 2005).

Skriv et svar