N. P. Nielsen, Maskinfabrik, Thorsø

Historie:

Niels Peder Nielsen etablerede sig som selvstændig fabrikant i Thorsø i 1925.

Produkter:

Radrensere.
Roeoptagere.
Mejeapparater.

Kilder:

Ove Hoff m.fl. (Red): „De danske Jern- og metalerhverv”, bd. II, Kbh. 1960, s. 584.

Skriv et svar