Chr. Andersens Maskinfabrik, Holbæk

Historie:
Efter grundlæggerens død i 1915 videreført af enken frem til salget i 1916.
1916: A/S Chr. Andersens Maskinfabrik Aktieselskabet Holbæk Maskinfabrik.
I 1955 lå virksomheden i Smedelundsgade. Nedlagt i 1957.

Grundlagt i 1885, da maskinfabrikant Chr. Andersen (? – 1915) overtog et værksted, som han i nogle år havde drevet sammen med savværksejer Hans Nielsen. Der var dengang en svend og en lærling ansat.
Produktionen steg med årene, og i 1915 var 40 mand beskæftiget i virksomheden.
I 1916 overgik virksomheden til et aktieselskab under ledelse af Dines Pedersen (1885- ?). Fra da af blev hovedvægten lagt på produktionen af Chr. Andersens selvrensende tærskeværk ”Hafnia”.

I 1946 (Krak) reklameres med ”Alle Slags Landbrugsmaskiner og Redskaber”.

Acam-traktoren blev sat i serieproduktion i 1952. Frem til 1957 blev fremstillet 4-500 eksemplarer. En del af disse blev solgt af A/S Saxonia, Kbh. under navnet Saxon Pony.

Produkter:
Plove. Halmpressere, ”Atlas”, ”Hafnia”, Acampresseren”, “Selvpresseren” Type A, S og J.
Halmpakkere, ”Hafnia”. Langstråpresse.
Tærskeværker: ”Ascaniaværker”, dobbeltrenseren ”Acam” og ”Hafnia” D. S. – 2, enkeltrenseren ”Hafnia”, halvrensere ”Acamværket”, ”Acam junior”. Tørvepressere, ”Acam”. Kvashuggere, ”Acam”. Såmaskine, ”Acam-Rational”.
Enkornssåmaskine. Kombineret kultivator og hurtiggående knivtromle. Jordfræsere. Kunststenskværne.
Radrensere. Kartoffeloptagere. Dines Pedersens jordfræser (traktorlignende bygning).
Kastehjulsblæser (blæsetransportør til korn). Traktorer, ”Acam-traktoren”.

Kilder:

Sjællandske Byer og deres mænd, Kbh. 1918, s. 34ff.
Statens Redskabsprøver, 21. beretning, 1919, s. 7ff.
Statens Redskabsprøver, 25. beretning, 1921, s. 61ff.
Statens Redskabsprøver, 26. beretning, 1921, s. 6ff.
Statens Redskabsprøver, 27. beretning, 1922, s. 23ff.
Statens Redskabsprøver, 41. beretning, 1927, s. 61ff.
Statens Redskabsprøver, 50. beretning, 1928, s. 22ff.
Statens Redskabsprøver 52. beretning, 1929, s. 17ff.
Statens Redskabsprøver, 57. beretning, 1930, s. 90ff.
Statens Redskabsprøver, 64. beretning, 1931, s. 46ff.
Statens Redskabsprøver, 65. beretning, 1932, s. 124f.
Statens Redskabsprøver 67. beretning, 1932, s. 80ff.
Statens Redskabsprøver, 76. beretning, 1936, s. 3ff., 45ff., 70ff., 82ff.
Statens Redskabsprøver, 98. beretning, 1947, s. 26ff.
Statens Redskabsprøver, meddelelse nr. 229, 1956.
Tidsskrift for Landøkonomi 1912, s. 172ff., 205ff.
Christensen, Anton mfl.: ”Det Danske Landbrugs Historie”, bd. IV, Kbh. 1925-33, s. 480, 587.
Jubilæumshæfte, Aktieselskabet Chr. Andersens Maskinfabrik, Holbæk 1916-1941.
Balle, Niels (Red.): ”Maskinbog for Landmænd”, 7. udg., Kbh. 1951, s. 844.
Maskinkonsulenten, 1907, s. 75.
Maskinkonsulenten, 1911, s. 137, 231ff.
Maskinkonsulenten, 1912, s. 11ff., 22ff., 121ff.
Maskinkonsulenten, 1919, s. 81ff.
Maskinkonsulenten, 1920, s. 144.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af 1921”,
Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1922, s. 116.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af Aaret 1927”,
Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1928, s. 123.
Jordbrugsteknik, 1929, annonce side 206f.
Kraks Vejviser, 1920, s. 816.
Kraks Vejviser, 1925, bd. II, s. 908.
Kraks Vejviser, 1935, bd. II, s. 3052.
Kraks Vejviser, 1946, bd. II, s. 3594.
Kraks Vejviser, 1955, bd. II, s. 3590.
M. K. Gudmundsen (red.): ”Dansk Handel og Industri”, bd. I, Odense 1936, s. A23f.
Andersen, Mette Lund & Lene Tønder Buur: ”Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i
Storstrøms og Vestsjællands Amter”. Rapport udarbejdet for museumsrådene i Storstrøms og Vestsjællands amter, efteråret 2004, s. 21, 109.
Jens Skriver: ”Traktor i Danmark i tekst og billeder”, Rønde 1989, s. 64f.

Skriv et svar