Dansk Alfa-Laval A/S, malkemaskinefabrik, Møllegade 26, Kbh. Salgsselskab.

Historie:
I 1966 flyttet til Højen ved Vejle. DeLaval
Datterselskab af svenske Alfa-Laval.

Produkter:
Malkemaskiner mv.Vaskeapparat til malkeudstyr.Mælkeløfter.Kreaturklipper til vakuumledningen i malkeanlæg.
Kerneprodukterne blev produceret i Sverige. Danske underleverandører leverede bl.a. dele af inventaret.

Kilder:
Hoff, Ove m.fl. (Red): „De danske Jern- og metalerhverv”, bd. II, Kbh. 1960, s. 97f.
Statens Redskabsprøver, 95. beretning, 1945, s. 21f.
Statens Redskabsprøver, meddelelse nr. 493, 1961.
Statens Redskabsprøver, meddelelse nr. 498, 1961.
Christensen, Jens: ”Forretning og teknologi”, Gylling 2003, s. 195f., 478ff.

Skriv et svar