A/S Langå Jernstøberi og Maskinfabrik, v. J. C. Johansen, Langå

Historie:

Grundlagt 1898 af jernstøber J. Chr. Johansen fra Skive (havde tidligere sammen med en bror startet Skive Jernstøberi. Efter broderens død begyndte Johansen i Langå).

I 1916 overgik fabrikken til et selskab under ledelse af fabrikant Chr. Harkjær (1877-?).
Ved ejerskiftet i 1916 beskæftigede virksomheden 22 mand. Antallet blev hurtigt herefter forøget til 47.

Fra 1953 var Svend Erik Nielsen direktør (havde tidligere været driftsingeniør).

Produkter:

Motorer.
Enkelte landbrugsmaskiner.
Lager af støbegods til ”alle Slags Landbrugsmaskiner efter egne modeller”.
Staldvinduer.

I 1960 nævnes: Støbegods, centralvarmekedler og shuntventiler.

Kilder:

Jyske Byer og deres Mænd, bd. VII, Kbh. 1917, s. 208ff., 219f.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af Aaret 1927”, Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1928, s. 126.
Kraks Vejviser, 1920, bd. II, s. 592.
Kraks Vejviser, 1946, bd. II, s. 3465.
Ove Hoff m.fl. (Red): „De danske Jern- og metalerhverv”, bd. II, Kbh. 1960, s. 594.
Harald Bertelsen: Manus til bog om jernstøberier i Danmark (under udgivelse foråret 2005).
Se også Skive ny Jernstøberi….

Skriv et svar