I. A. Madsens Maskinfabrik og Møllebyggeri, Strømmen, Randers

Historie:

Grundlagt i 1900 af I. A. Madsen. Fra 1937: Videreført af grundlæggerens to sønner.

Produkter:

Silo- og pakhusindretning.
Transportører og hejsestole til korn, sække m.m.
Sækkevogne.
Kornrenserier.

Kilder:

”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter”, tillæg til Fabrikstilsynets Beretning for Aaret 1914, Kbh. 1915, s. 92.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af 1921”,
Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1922, s. 126.
”Fortegnelse over fabrikker og større haandværksbedrifter i Danmark ved udgangen af Aaret 1927”,
Udgivet af Arbejds- og Fabrikstilsynet, Kbh. 1928, s. 134.
Kraks Vejviser, 1915, s. 1733.
”Mænd og deres virke”, Dansk Handel- og Industri Forlag, Kbh. 1950, hæfte 5, s. 201.

Skriv et svar