Bjerringbro Andels-svineslagteri

Tilbage til:  Alle slagterier

Slagteriets start: 1912

Slagteriet var nr.27 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:   124.494

Fusion:  1. oktober 1977 Bjerringbro – Års Slagterierne, Bjerringbro. 

Den næste fusion skete i 1981 under navnet østJyske Slagterier,

Bjerringbro, hvor Hadsten og Samsø kom med i fusionen.

 Anlæg: 

Status år 2001 efter Danish Crown og Steft‑Houlberg er fusioneret under Danish Crown Randers, benyttes anlæg til svineslagtning. Da nyt storslagteri ved Horsens blev åbnet ophørte slagtningerne. Slagteriet er nedlagt Bygningerne er nedrevet for nybyggeri.  

Også i Bjerringbro var det den lokale landboforening ,som tog det første skridt til at få oprettet et andelsslagteri. Sammen med borgere i Bjerringbro fik foreningen nedsat et udvalg med gdr. Niels S. Tulstrup, Nr. Tulstrup, som formand til at arbejde for sagen og foretage tegning af et tilstrækkeligt antal svin.

Den 11. januar 1912 kunne der afholdes stiftende generalforsamling for Bjerringbro Andels-Suineslagteri, hvis formand blev gdr. N. S.Tulstrup. Til direktør antoges den daværende bogholder ved slagteriet i Nykøbing F. SigurdBech.

Arbejdet med opførelsen af slagteriet blev fremmet så meget, at man kunne begynde slagtningerne oktober 1912.

Da den første verdenskrig kom lidt på afstand, og tilførslerne igen tog til, blev det nødvendigt at foretage udvidelser, og sådanne fandt sted i 1922, 1927 og 1930.

I 1935 opførtes et nyt kreaturslagteri imed tilhørende stald. Slagteriet indrettede ligeledes egen kød- og benmelsfabrik, og som et specielt træk for slagteriet skal nævnes, at dette straks fra begyndelsen lod alle svin af ente hos leverandørerne med samlervogne, og dette er fortsat gennem årene, men foregår naturligvis nu med lastbiler.

Gennem den sidste halve snes år er der foretaget en gennemgribende modernisering af hele slagteriet, så det i dag står som en moderne velindrettet virksomhed, der kan behandleproduktionen på den mest hensigtsmæssige måde. Der findes således bI. a. automatiskfremføring gennem slagtegangen lige fra stikfold til kølerum.

I 1957 blev der bygget nyt kreaturslagteri .hvori der årlig slagtes ca. 12.000 dyr, hovedsagelig fedekalve til eksport. I forbindelse med kreaturslagteriet er der indrettet et fryserum med plads til ca. 50 tons varer. Tidligere fandtes der ikke nogen pølsefabrik, men i 1958 blev der opført en sådan, der nu beskæftiger 30 mand.  

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler    i årene 1970 – 1984 De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Formænd: Fra: Til:
 Gdr. Niels S. Tulstrup, Nr. Tulstrup   1912  1919
 Gdr. Rs. MØIIer,Herkegård    1919  1944
 Gdr. Jørgen Pedersen, Højholt, Gullev  1944   1964
Gdr. Olaf Smitt, Bjerringbro 1964 1977
Direktører Fra: Til:
Sigurd Beck  1912  1954
Viggo Nielsen 1954 1977

 

 

 

Skriv et svar