Johs. Nielsen, Astrup pr. Skjern

Produkter:

Kunstgødningssprederen ”Astrup”.

Kilder:

Statens Redskabsprøver, 40. beretning, 1927, s. 34ff.

Skriv et svar