Tulip fusionen

Tilbage til: Alle slagterier

Avisartikler:

(Avisoverskrifterne er vist med denne skrift)

1964.04 Hjorth ikke stations forstander ikke slagteriet Danmark Grindsted
 1968.03

 Møder om samarbejde mellem  Vejle Kolding Grindsted Ansager Esbjerg

Mødet har ikke karakter af et strukturelt samarbejde

Grindsted
 1968.03  Samarbejde opgives Horsens Skanderborg Silkeborg Hammel Odder Odder
1967.09  Tulip og Midtjylland køberTulip og Midtjyllannd køer slagteriet i Give Give
1968.12  Køb af Give Give
1969.03 Sidste arbejdsdag på slagteriet Give
1969.03 Møde afholdt om samarbejde Silkeborg Odder Hammel Skanderborg minus Horsens Horsens
1969.03 Fremtidigt samarbejde med Skanderborg Hammel Silkeborg og Horsens Odder
1969.03 Horsens kom ikke til mødeSkanderborg, Odder, Hammel og Silkeborg holdt møde uden Horsens Odder
1969.03 Møde om samarbejde mellem Odder Skanderborg Silkeborg og Horsens Odder
1969.10 Midtjysk slagterifusion stadig aktuel Der har i nogen tid været drøftelser mellem Odder, Silkeborg, Skanderborg og Hammel. Horsens er også inddraget Odder
1969.10 Midtjysk slagterifusion stadig en mulighed Odder
1969.11 Man ser gerne slagterifusion Horsens
1970.03 Slagtnings standser fra maj I Give fyres alle den 24, april 1969 Give
1970.04 Har overtaget Skanderborgs fordringer i DS – fremskynder afregning Hammel
1970.05 Navneændring til “Midtjylland” Grindsted
1970.06 Sydjyske udvalg Ansager Esbjerg Grindsted Rødding Tønder forbereder en fusion Grindsted
1970.07 2 slagterier har plan om samarbejde Kolding Vojens Besluttede et vidt gående samarbejde som kan føre til en fuldstændig sammenslutning Kolding
1970.09 Baggrund for beslutning om at udtræde af fusionsforhandlinger Hjorth Hensynet til andelshaverne var en væsentlig grund Grindsted
1970.09 Et nej der vakte stor tilfredshed  Med det nej man har sagt har man fået sikkerhed for at det man har bygget op i Grindsted kan fortsætte Grindsted
1970.09 Fusionsforhandlinger fortsættes uden Grindsted Grindsted
1970.09 Midtjylland opgiver sammenslutning .ed sydvestjyske Grindsted
1970.09 Vojens og Kolding slås sammen Kolding
1970.10 Betydelig flertal for sammenlægning men få andelshavere traf den store beslutning 39 sagde ja til Kolding Kolding
1970.10 Generalforsamling – det har ingen hast med sammenlægning Henning Nyborg Horsens
1970.11 Måske fusion – mulighed for fusion vurderes i Horsens Horsens
1970.11 Utilfredshed med nye vedtægter i Horsens Horsens
1970.11 Formand Peter Damgård Kolding
1970.11 Fusion Sydøstjyske slagterier, Kolding senere ændres navnet til DANISH CROWN Kolding
1970.11 Kolding Vojens fusion Kolding
1970.11 Overdragelse til Sydøstjyske Andelsslagterier Kolding
1970.11 Direktør Hjorth – en sammenslutning behøver ikke at være mellem naboer det kan udmærket ske over Storebælt sagde direktør N. Hjorth Midtjylland
1970.12 Hver 5. Silkeborgsvin til Hammel Hammel
1970.12 Soslagtninger til Silkeborg fra Odder Odder
1971.01 Skøde vedr. fusion Hammel
1971.01 Sidste generalforsamling Kolding
1971.01 Delte mening om fusionsstørrelsen formanden for Midtjylland gdr. Jens Schultz, Agerbæk betænkelig ved store sammenslutninger Midtjylland
1971.02 Møde Vejle om fusion Horsens Odder Hammel Hammel
1971.02 Slagterifusion med Horsens Odder på vej Hammel
1971.02 Fire slagterier på vej med sammenslutning Tulip Odder Horsens Hammel Horses
1971.02 Møde Vejle om fusion Horsens Odder Hammel Horsens
1971.03  Ikke mod samarbejde Grindsted
1971.06 Drøfter fusion med Hammel Odder Horsens Vejle Grindsted
1971.06 Slagteriet er positivt indstillet overfor fusion TULIP Grindsted
1971.06 Søger fusionssamarbejde mod øst Grindsted
1971.06 Er nu klar med Tulip Hammel Odder – Tulip 1.oktober? Horsens
1971.09 Er kommet ind i Tulip fusionen Vagn Skovsen Hammel
1910.10 Fusion Grindsted Hammel Horsens Odder Vejle Grindsted
1971.10 Fusion Tulip Fra 1. oktober går Horsens, Vejle, Odder, Grindsted og Hammel ind i fusionen Grindsted
1984.11 EXPO Fyn fusionerer med TulipTULIP Slagterierne a.m.b.a.                                                            Vejle, den 22.11.1984 EM/ i e

 

P R E S S E M E D D E L E L S E

Fusionen mellem TULIP Slagterierne a.m.b.a. og Andelsselskabet EXPO‑FYN bliver en realitet pr. 31.12.1984.

TULIP’s repræsentantskab kunne på et møde torsdag aften konstatere, at de væsentligste betingelser i fusionsaftalen bliver opfyldt.

Fynske svineproducenter skulle iflg. aftalen minimum levere 50 mil]. kg./år. Dette er opfyldt med 61,5 mil]. kg.

Derudover skulle der indgå tiltrædelseserklæringer på mindst 57 mil]. kg. ‑ dette er også blevet opfyldt.

Siden midten af september er der arbejdet med forslag til omstrukturering af EXPO‑FYN’s organisation.

Samkøringen af virksomhederne betyder, at de centrale funktioner indgår i TULIP’s centraladministration i Vejle, hvorimod der lokalt vil blive bibeholdt det nødvendige antal medarbejdere til at styre produktionen. Som en konsekvens af dette har ca. 30 medarbejdere i Odense og Fåborg fået deres opsigelse med fratræden over de kommende måneder.

Det fortsættende selskab vi] være disse veluddannede og stabile medarbejdere behjælpelig med ansættelse i andre firmaer, bl.a. gennem annoncering i dagspressen.

Aktiviteterne og investeringer på produktionsområdet vil blive intensiveret efter ovennævnte afklaring, og den vil på lang sigt medføre en øget beskæftigelse på de fynske anlæg i den fremtidige virksomhed.

1986.08 Tulip sætter sig på det hele DC
1987.07 Tulip Hammel lukker Hammel
1987.07 Tulip Odder lukker Odder
1988.08 Tulip Horsens udbygges Horsens
1995.02 Tulip i modvind JP
1996.05 Turbulens i bero – Tulip taler 91 millioner – DC tjener penge DC
1997.04 Det gamle slagteri i Odder rives ned – ikke fredning Odder

Tilbage til menu tryk her:  

Skriv et svar