Alle slagterier

Retur til slagterihistorie

  • Oversigt over alle andels- og Privatslagterier der eksisterede i årene fra 1882 og ca. 100 år frem. Slagterier der blev oprettet som privat slagterier er mærket “privat”. Alle privatslagterier blev enten overtaget af Andels- slagterierne eller lukket.

Kortet viser tydeligt slagteriernes betydning (for det vi i dag kalder “Udkants DANMARK“) i de ca. 100 år de eksisterede som selv- stændige firmaer fra det første andelsslagteri i Horsens blev oprettet i 1882 til de blev nedlagt ved fusioneringer fra 1960, som beskrevet ved de enkelte slagterier.

 

 

Her er  82 slagterier beskrevet. Disse slagterier er trykt med rødt:

Skriv et svar