Års og Omegns Andelsslagteri

Tilbage til: Alle slagterier

 

Start: 1.12.1909 

Slagteriet var nr 30 efter størrelse af de 62   andelsslagterier

Slagtning 1962    107109 svin
Fusion:    1/10 1977 Bjerringbro‑års Slagterierne, Bjerringbro.  
Anlæg:    Slagtning og anden produktion ophører i 1999.
Slagterimuseet råder over jubilæumsskrifter  1909 – 1959 

 

Allerede omkring ig19oo var der planer fremme om oprettelse af et andelsslagteri i års, men først i januar 19o8 blev der, særlig efter tilskyndelse af daværende lærer Møller Madsen,

års, og med virksom støtte fra års by ‑ også økonomisk ‑ iværksat en tegning af svin. Med gdr. Chr. S. Eriksen, St. Binderup, som formand for det nedsatte udvalg lykkedes det trods modstand og mangel på mod hos adskillige at bringe sagen til en heldig løsning, så man den 23. januar 1908   kunne holde stiftende generalforsamling. Til formand valgtes gdr. Chr. S. Eriksen.

Som det fremgår af den statistiske oversigt, gik slagteriets udvikling jævnt og roligt fremad bortset fra krigsårene. Forskydningen i antallet af andelshavere omkring 1931 skyldtes oprettelsen af andelsslagteriet i Nibe.

I 1935 opførtes særskilt kreaturslagteri med en kapacitet på indtil 5oo kreaturer om ugen. I krigsårene 1940‑45 blev det vedtaget at oprette en driftsfond, og slagteriet indtrådte som medlem af kødfoderfabrikken »Kronjyden« ved Randers.

Efter krigen begyndte en stærk udvikling en naturlig følge af krigstidens materialemangel og stilstand ‑ og den senere stærke stigning i svineproduktionen har holdt denne udvikling i gang siden. Foruden fremgangen i svineslagtningen har der også været en forøget tilgang af slagtekreaturer, og slagteriet har bl. a. deltaget i den eksport af slagtede kalve, som i de senere år har fundet sted til Italien. m offentligt slagtehus. I 1951 købtes et areal af ålborg Privatbaner, og man opførte en ny saltekælder og nye lokaler til personale og kødkontrol. Endelig skal nævnes, at slagteriet har tilsluttet sig > Hudecentralen«, samt at det var medvirkende ved oprettelsen af > Jyske Andelsslagteriers Konservesfabrik« i Brabrand.                                                                                                Billedet er fra ca. 1960

I de senere år er der bygget ny administrationsbygning, og de gamle kontorer er indraget i pølsefabrikken, ligesom der er opført et særskilt frysehus og bygget en etage på saltekældereil, og baconlageret er flyttet dertil. Iøvrigt er der i årenes løb gennemført adskillige andre udvidelser og rationaliseringer på flere områder, ligesom man har oprettet nye udsalg

Avlsarbejdet har slagteriet deltaget i siden i 1911 ved indkøb og udstationering af orner og ved tilskud til indkøb af so‑materiale gennem husmandsforeningerne. Slagteriet financierer en meget stor svinekontrolforening, og man har gennem et godt samarbejde med 6 ornecentralen højnet kvaliteten af egnens avlsdyr betydeligt. Der foretages hvert år kåring af avlsmaterialet hos egnens fremavlscentre og ornecentraler, og inden for »Svineavlen for ålborg Amt« har man medvirket ved oprettelsen af svineforsøgsstationen »Nordjylland« i Vestbjerg.

Som formand for bestyrelsen virkede gdr.Chr. S. Eriksen, St. Binderup fra starten i 1909 og helt til 1937, da han efterfulgtes af gdr. Dahl Dahlsen, Glerup. Ved dennes afgang i 1946 valgtes gdr. Anders Thomsen, Svoldrup til formand, og han beklædte posten indtil 195o, da han blev efterfulgt af den nuværende formand, gdr. Kr. Tlestergård, Braulstrup.

Direktør J. Jensen stod for den daglige ledelse i samfulde 38 år til 1947, da han efterfulgtes af den nuværende direktør, G. Uhrbrand Nielsen, forhen Ebeltoft Andelsslagteri.

 

 

Fusion: 1/10 1977 Bjerringbro‑års Slagterierne, Bjerringbro.

 

 

Skriv et svar