Esbjerg Andels-slagteri

Tilbage til: Alle slagterier

Slagteriets start: 1888

Slagteriet var nr 6 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962: 260.388

Fusion:    Slagteriet blev en del af Sydvestjyske Andelsslagterier  3.1.1971

Slagteriet indgår i Vestjyske Slagterier. 1.4.1986

 Anlæg:   Status år 2001 efter Danish Crown og Steff‑Houlberg er fusioneret under Danish Crown, Randers  benyttes anlæg til svineslagtning

Museet råder over 1 jubilæumsskrifter   Lokalarkiv ja

I Vestjylland  viste der sig i årene omkring 1880  interesse for svineproduktionen, hvortil var medvirkende, at egnen lå godt placeret for afsætning af fedesvin til Tyskland. Hertil  bidrog også, at privatslagterierne i Varde og Holstebro ‑ ikke mindst det sidste gennem  indehaver Magnus Kjær ‑ gjorde adskilligt for at fremme kvaliteten.

Landmændene  var dog  ikke helt tilfredse med de priser, de kunne opnå, og efter oprettelsen af Andelsslagteriet i  Horsens opstod da også ganske naturligt  tanken om at få afsat svinene på lignende måde.

Tegningen er fra en dårlig kopi af deres brevpapir fra ca. 1920

En kreds af ledende mænd gik da i spidsen for at få oprettet et andelsslagteri, og den  egentlig stiftende generalforsamling i Esbjerg ‑Andels-Slagteri afholdtes den 19. marts 1888.Der blev på denne fremlagt en skriftlig erklæring af 1o mænd, der indestod for tegningen  af det anslåede minimumstal på 2o.ooo svin.  På en generalforsamling få dage efter valgtes bestyrelse med repræsentanter for de forskellige egne af det vidtstrakte område som slagteriet skulle dække, nemlig helt fra den gamle grænse i syd til Skjern å i nord og Holsted i Øst. P. Breinholt, Esbjerg valgtes til formand, men trådte ganske kort tid efter tilbage og  afløstes af møller H. C. Hansen, Spangsberg._.

Som forretningsfører blev antaget S. W.. Woldbye, der imidlertid fratrådte efter år efter og blev efterfulgt af direktør C. H. Hansen

Slagteriet var kommet i virksomhed i september 1888, men da det viste sig at tilførslerne var for små til slagteriets størrelse vedtoges det at udvide oplandet nord på til Lemvig.

I de følgende år udfoldede Slagteriets formand og direktør en omfattende agitation så at sige i hvert sogn i Vestjylland, og det resulterede i en stærkt stigende tilslutning.

Fremgangen blev så stor, at man i 1911 måtte lukke for tilgang af nye andelshavere., men problemet blev løst ved, at man i 1913, da Esbjerg Andelsslagteri kunne fejre 25 års jubilæum, åbnede Struer Andelsslagteri som filial af Esbjerg, og de to virksomheder blev da drevet under samme ledelse indtil 1930. På dette tidspunkt var gælden for begge slagterierne nedbragt til nul.

Se video om Danish Crown Esbjerg   Tryk her

“En film jeg lavede sammen med en af mine veninder som alle ny ansatte skal se på danish crown når du til job samtale for at få et indblik i hvad det er for noget. man ser alt. lige fra grisen kommer ind til den bliver pakket i kasser igen.”

 På Youtuhbe

Fusionen:  Vestjyske

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler o   i årene 1970 – 1984 De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Formænd: Fra: Til:
 P. Breinholt, Esbjerg     1888  1888
Møller H.C.Hansen , Spangsbjerg   1888 1900
Gdr. Lars Mose, åare      1900  1915
Gdr. Jens Nygård, Sædding 1915  1916
Gdr. Eskild Toft, Hee   1916 1930
Gdr. Anders Bruun, Gjesing  1930 1950
Gdr. Tage Rosenstand, Danelund, Ribe  1950 1964
Gdr. Hans Harck Madsen, Horne   1964  1971
Direktører Fra: Til:
S. F. Woldbye 1888   1890
C. Hansen  1890  1895
H. P. Hansen ‑navneændr.‑H.P. Nordland   895 1915
M. Kirkegård  1915 1916
Chr. Emborg   1917 1943
H. Bang Nielsen  1943  1971

Skriv et svar