Øst jyske fusionen

Tilbage til: Alle slagterier

 

I modsætning til de Fynske, Sjællandske og til en vis grad Vendsysselske var afgrænsningen af hvilke slagterier var øst jyske og vest jyske vanskelig og det tog da også et stykke tid med forpostfægtningerne før tingene faldt på plads. De første undersøgelser på Fyn skete i 1963 mens de første tanker for Østjylland kom  frem i 1966. Øst Jyske slagterier indgik i Danish Crown fusionen 1.10.1984. Til højre ses tidsskema for fusionsdannelsen.

 Avisartikler:

Som baggrund for det følgende er anvendt Slagtermuseet arkiver generel og specielt samlingen af avisudklip som omfatter 25- 30000 avisudklip fra år 1900 og frem til i dag . I 1966 foregik en række forpostfægtninger, som ikke blev til noget. Dette er beskrevet under ”Midtjyske Slagterier.

(Avisoverskrifterne er vist med denne skrift)

Nærmere slagterisamarbejde vil give økonomisk fordel   Maj 1966

En ændring af slagteriernes struktur og arbejdsform bliver sikkert nødvendigt sagde direktør P. S. Rasmussen på Randers Andels-Svineslagteris generalforsamling

Fire Slagterier i samarbejde? november 1967Andelssvineslagterierne i Randers, Grenå, Ebeltoft og Allingåbro har indledt koordinerings-forhandlinger.

De fire slagterier slagter henholdsvis: Randers 250.000, Grenå 140.000, Ebeltoft og Allingåbro 70-80000 per år. Arbejdstitlen: Djurslands slagterier.

Djurslands slagterier bør gå i samarbejde – september 1967                               Det er tidens løsen. Hvis priserne skal holdes, siger formanden gårdejer åge Hansen for Grenå Andels-Svineslagteri. Som efterbetaler 25 øre. Han sagde På generalforsamlingen sagde han endvidere ” En rimelig økonomisk udligning vil være i alle producenters interesse, og det nås ikke uden centralsalg af både råvarer og forarbejdede varer.

Hadsten inviteret med i slagteri-samarbejdet – maj 1968                      Andelssvineslagterier i Grenå, Allingåbro, Ebeltoft og Randers er interesseret i at få Hadsten med, og her afviser formanden ikke tanken.

Formanden for Hadsten bemærkede ved generalforsamlingen ”En sådan fusion eller region vil passe ind i den regionsplan som Andelsslagteriernes planlægningsudvalg har udarbejdet.”

Grenå slagteri står overfor sin skæbnetime – aug. 1969                     Andelshaverne skal afgøre virksomhedens skæbne den 6. august. Formanden Åge Hansen oplyser, at man gerne vil samarbejde, hvis man kan få garanti for at Grenå fortsætter. 

Slagterierne i Randers Amt er klar til samarbejde – 11. marts 1969

Randers, Grenå, Allingåbro, Hadsten  og Ebeltoft er nået til enighed om vedtægterne for ”Djurslands forenede svineslagterier”.

Samarbejde mellem fem slagterier? – 14. marts 1969

Det er endnu uvist hvad der kommer ud af samarbejdet hvad der kommer ud af samarbejdet.

Sparer 3,6 mill. Kroner ved slagterisammenlægningen – 24. maj 1969

Når fusionsdannelsen af de 5 såkaldte Djurslandsslagterier bliver en realitet vil det betyde en årlig besparelse på 3,6 mill. Kroner eller 10 øre per kg.

To – tre slagterier skal nedlægges – 11. juli 1969

To – tre slagterier skal nedlægges, hvis de fusionsplaner der er vedtaget bliver vedtaget. De 4 af slagterierne var enige om at gå videre med planerne, men Grenå vil afholde en ekstraordinær generalforsamling før man går videre.

Stort flertal for bevarelse af Grenå Svineslagteri – 7. august 1969

På generalforsamlingen i aftes gik flertallet (81 % = 456 andelshavere) imod Grenås deltagelse i fusionsdannelse nu, men bestyrelsen bemyndiges til nye forhandlinger. Grunden til forkastelsen er at ønsker at bevare slagteriet i Grenå.

Slagterifusionen endelig opgivet –  5. oktober 1969

Efter Grenås nej har nu også Allingåbro Andelssvineslagteri trukket sig ud af samarbejdet

Det pure opspind – 6. oktober 1969

Forlydende om, at de tre slagterier i Hadsten, Randers og Ebeltoft har opgivet samarbejdet afkræftes til morgen af direktør Per M. Bertelsen

Frygter nedlæggelse af Ebeltoft Svineslagteri -1. februar 1970

Læserbrev fra Slagteriarbejdernes Fagforening der giver forskellige konstruktive til hvorledes man kan forbedre økonomien og udligne de 10 øre per kg., der er stillet i udsigt ved fusionen.

Slagterifusionen trådt i kraft – 6. april 1970

Fusionen mellem slagterierne i Ebeltoft, Randers og Hadsten træder i kraft i dag. Bestyrelsen holder det første møde på Ebeltoft Slagteri. (Allingåbro og Grenå kom ikke med)

 

(I mellemtiden skete der også noget i en anden del af Østjylland

Nu tredje forsøg på slagteriregion Himmerland – 11. marts 1970

Denne gang er Viborg og Bjerringbro i forhandling med bl. a. Års – Hobro

Forhandlinger om dannelse af Nordjyllands største slagteri – Marts 1970

Seks slagterier er enige om at forsøge et samarbejde. (års, Hobro, Løgstør, Fjerritslev, Viborg og Bjerringbro)

Viborg og Bjerringbro med i fusion til jyske storslagteri – 11. marts 1970

Sammen ned slagterierne i års, Hobro, Løgstør, Fjerritslev og Nibe kan der nås et årligt slagtetal på 800.000.  

Forud for disse fusionsplaner har de pågældende slagterier ført forhandlinger om samarbejde på et andet grundlag. Viborg og Bjerringbro har været inde i drøftelser med Skive, men med negativt resultat, og slagterierne i Himmerland og på anden side af Limfjorden, har også undersøgt fusionsdannelse, Forsøg der ligeledes endte uden resultat.

 Slagteriet i Ebeltoft ”offer” for en fusion 23. juli 1970

Slagteriet blev nedlagt for et par måneder siden, men er i øvrigt netop blevet indrettet som ny kødvirksomhed af  Viggo Østergård (ØK). Samtlige slagtersvende er ansat i den nye virksomhed.

Det endelige fusions-mål må være et ”Slagteriet Danmark

Sagde formanden for Hobro og omegns andelsslagteri gdr. Poul Jensen, Røsbæk ved generalforsamlingen i går eftermiddag

Silkeborg-andelshavere på orienteringsbesøg – 13. august 1970

Silkeborg nedlagt – de fleste leverer til Bjerringbro

Et meget udsædvanligt år for svineslagteriet i Bjerringbro

(1969-1970)

Slagteriets formand Olaf Smitt udtaler bl. a. ved generalforsamlingen: Jeg ser for øjeblikket 3 muligheder for fusion:

  1. Sammenslutning af midtjyske slagterier i års, Hobro, Viborg og Bjerringbro.
  2. Tilslutning til region Østjylland, Hadsten, Randers og Ebeltoft
  3. Samling af JAKA slagterier hvor JAKA indgår som en del af fællesskabet (Her er Skive med)

Vi bør bevare vort slagteri når det kan drives rationelt-27. maj 1970

Slagteriet skal naturligvis ikke bevares for enhver pris, men vi har netop haft det bedste økonomiske resultat, og bal. a. derfor gik vi imod fusionsdannelsen – Desuden vil der være stor mulighed for nedlæggelse af Slagteriet, hvis vi går ind for større enhed, siger formanden

Års slagteris formand om øget slagteri-samarbejdet

Skal gennemføres, inden Danmark går ind i Fællesmarkedet. For tiden gennemføres forhandlinger med naboslagterierne,

Seks slagterier forsøger på ny et samarbejde – November 1970

Forhandling mellem års, Hobro, Fjerritslev, Løgstør, Viborg og Bjerringbro.

Grenå slagteri i samarbejde med Plumrose – 6. juni 1970

Grenå har indledt et utradionelt samarbejde med den store private konservesvirksomhed Plumrose. 25-30 fortager udskæringarbejde som lønarbejde.

Slagterierne i Bjerringbro, Grenå og Allingåbro måske med i den østjyske fusion –

  1. maj 1971

Også slagterierne i Skive og Viborg ind i forhandlingerne om en omfattede slagterifusion, fremgår det af en udtalelse efter formandsmøde i Randers.

 Bjerringbro går med i fusion uden begejstring – 6. maj 1971

Vi ville gerne have kørt Bjerringbro Andelssvineslagteri videre, men udviklingen fører mod større fusioner, siger formand Olaf Smitt, Bjerringbro

Måske slagteri-fusion hurtigere end ventet – 30. juni 1971

Alt tyder på at fusionsdrøftelser giver resultat. Bjerringbro-slagteri et stemt for fusionen.

Ny stor jyske slagterifusion – 19. juli 1971

En ny stor slagterifusion ventes at være klar den 1. april 1972. Fusionen vil evt.  bestå af Østjyske Andelssvineslagterier og der forhandles endvidere med Viborg, Grenå og Allingåbro,

Skive Andelssvineslagteri har besluttet ikke at gå med i fusionen med ØstJyske Andelsslagterier – 27. august 1971

Forhandlinger om midtjysk slagterifusion er afbrudt – august 1971

Vi er skuffede i Bjerringbro siger formanden for Bjerringbro Slagteri Olaf Smitt, men håbet om fusion er ikke opgivet. Jaka indbyder til møde med de 13 medlemsslagterier til en fusionsdrøftelse.

Et nyt starttidspunkt for slagterifusionen – aug. 1971

Det midtjyske samarbejde, der tidligst etableres til april måske kommer til at omfatte et dusin Jaka slagterier.

Østjyske-Andelsslagterier får Grenå med fra 1. april – 18. februar 1972

Bjerringbro, Skive og Viborg er ude af forhandlingerne

Midt- og Nordjylland med i en fælles slagterifusion – 27. marts 1972

Bjerringbro Andels-Svineslagteri har indledt forhandlinger med slagterierne Års, Løgstør og Hobro. Vil danne landets 3. største fusion.

Allingåbro slagteri går med i  ØAS – 25. marts 1972

Blev vedtaget med 178 af 188 mulige medlemmer. Det blev understreget, at virksomheden i Allingåbro vil blive bevaret og slagtningernes antal kan forventes at ville stige,

”Forlovelse” mellem svineslagterierne i Års og Bjerringbro – 21. september 1976

Samarbejdet indledes den 1. december i år når begge generalforsamlinger er orienteret.

Bjerringbro sagde ja til fusion – 26. november 1977

Med 262 mod 27 gav generalforsamlingen for Bjerringbro Andelssvineslagteri sit ja til fusion med års Andelssvineslagteri.

Hobro slagteri lukket af USA – 7. februar 1978

Skrappe amerikanske krav og overdyrlægens sygdom er baggrund for lukningen

Vil i fusion efter direktørens farvel – marts 1978          

Direktør P. Risagers afsked hilst med klapsalver af slagteriarbejderne.. De sidste dages dramatiske begivenheder på Hobro og Omegns Andelssvineslagter resulterede i, at bestyrelsen vil søge at puste liv i tidligere fusionsplaner ned slagterisammenslutning in Bjerringbro og års.

Slagteri-ledelse på rundrejse med ny fusionsplan

Kontakt både med Bjerringbro-års og ØAS-slagterierne

Slut med selvstændigheden:                                                                                      

Ja fra Hobro til fusion med ØAS – 27. juli 1978

På den ekstraordinære generalforsamling i aftes vedtog andelshaverne med stor majoritet bestyrelsens forslag om at fusionere med Østjyske Andelsslagterier A.m.b.A. Andelshaverne for udbetalt en kompensation på 35 øre per kg  = 6 millioner kr.

Hobro Slagteri i ØAS fungerer som en helhed – maj 1979

Hobro afdelingen udvides for 11 mill. Kr.

Bliver Nordens største svineslagter – 3. december 1980

Repræsentantskaberne for Bjerringbro-Års og Østjyske Andelsslagterier gav i går deres tilslutning tl sammenlægning af de 2 virksomheder fra 1. marts 1981. (Slagtning: 1,7 mill. Svin og 42 000 kreaturer.

Hadsund-slagteri bliver automatisk spegepølsefabrik – 27. maj 1986

Dollaren falder, og det går skidt for skinken. Østjyske Slagteri afdeling for skinker nedlægges og i stedet oprettes spegepølseafdeling.

25.000 svin skal slagtes i Sdr. Borup – 29. december 1987

ØAS planlægger et nyt i 1995 (Det blev dog ikke til noget)

Skriv et svar