Hvorfor 100 slagterier

Tilbage til “Slagterihistorie”

 Hvad var begrundelsen for, at  der fra 1882 blev etableret 100 slagterier spredt rundt i Danmark.

I 1800 tallet blev der etableret et netværk af privat- og statsbaner, som gjorde det muligt at tranportere  kødprodukter over længere afstande .

 

 

 

 

 

 

Slagterier                                                                Jernbaner

Det er svært at få et indtryk fra dette kort, men der blev etableret et tæt netværk af jernbaner, der gjorde at stort set alle slagterier fik deres eget sidespor.

Men hvorfor var det så nødvendigt med så mange slagterier?

Disse udsnit af tegninger stammer fra Frederikssund Andelssvineslagteris brevhoved. Originaltegningerne  er ens,  men efter 1920 var hestevogne erstattet af lastbiler.

Da man etablerede slagteriet var den eneste transportform fra landmand til slagteri en hestevogn. Blandt andet derfor ligger slagterierne tæt.

Hjemmesiderne i det følgende er  er udarbejdet af frivillige medarbejdere ved “Slagterimuseet i Roskilde ” i årene 2003 – 2013.

Hovedkraften bag Slagterimuseet i Roskilde var Karl Teglmand.

I 60’er ne kunne Karl Teglmand se, at mange slagterier blev fusioneret, og det medførte, at mange slagterier blev lukket, og som Teglmand sagde: Man stillede 2 containere op, én til metal og én til papir – og historien om virksomheden var væk.

Karl Teglmand tog affære og fik Danske Slagterier til at stille den nedlagte Svineforsøgstation på Ledreborg allé i Roskilde til rådighed for Slagter museet. Ved hjælp af frivillige medarbejdere lykkedes det, at redde maskiner og dokumention fra de nedlagte slagterier.

Teglmands formål med indsamling af effekter og dokumenter er opfyldt. De 300 hyldemeter dokumenter er overført til Rigsarkivet efter registrering. Billeder, årsberetninger og lignende blev opbevaret i en container med henblik på en placering på 1. sal i Ringstedgade

I 2004 måtte Karl Teglmand indse, at der ikke var mulighed for at etablere et permanent slagterimuseum i Roskilde. Derfor blev Slagterimuseets udstyrssamling overført til Landbrugsmuseet.

Herefter beskæftiger museet i Roskilde sig kun med Slagterfaget i forbindelse med museumsbutikken i Ringstedgade i Roskilde. Se: www.Roskilde-slagtermuseum.dk

Karl Teglmand og museumsinspektør Jens Aage Søndergaard peger her i 2004 på Slagterimuseets nye placering på Landbrugsmuseet i Auning.

Overført til “Det grønne Museum” 2018 fra Slagtermuset:

  1. Databasen Slagterihistorie og
  2. 2. 100 gamle videofilm – hovedsagelig omfattende slagteriemner.

Samtidig overføres rettighederne for samme  til Det Grønne Museum

Skriv et svar