Nykøbing S Odsherred Andels-Svineslagteri

Tilbage til: Alle slagterier

 

Slagteriets start:  4.9. 1912

Slagteriet var nr.57efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:    46135

Overtaget:1/4 1968 Overtaget af Holbæk Amts Andelssvineslagteri, Holbæk  

Anlæg:Slagtning og anden produktion ophører 1/4 1968 ‑ solgt til privat virksomhed

Jubilæumsskrift: Slagtermuseet råder over jubilæumsskrift

På et møde, der blev afholdt   november 1911, drøftede en kreds af Odsherreds‑mænd betimeligheden af at få oprettet et andelsslagteri i Nykøbing Sj. Et nedsat udvalg foretog i de kommende måneder en tegning af svin, der

gav et tilfredsstillende resultat, og da Nykøbing by viste sin interesse ved at tegne en garantikapital på 25.ooo kr. samt skænkede en grund til foretagendet, var grundlaget til stede for oprettelsen af slagteriet.

Den stiftende generalforsamling fandt sted den 4. september 1912, hvor gdr. Niels Jensen, Lumsås, valgtes til formand.

 

 

 

Efter at slagteriet var opført, begyndte det sin virksomhed med den hidtidige bogholder ved Holbæk Andelsslagteri, P. Chr. Petersen, som direktør.

Slagteriet, der var kommet godt i gang før den 1. verdenskrigs udbrud, måtte selvsagt se slagtningerne stærkt reducerede under krigen og i de første år efter. Gennem tyverne bar det dog atter fremad, man nåede i årene omkring 1930 op på ca. 90.000 svin om året.

Perioden med svinekortene og den efterfølgende anden verdenskrig holdt på den anden side tilførslerne nede.

Virksomheden kom dog godt igennem disse år og viste et pænt resultat også under disse forhold, ikke mindst fordi man havde fået opbygget et stort og solidt salg til hjemmemarkedet ‑ hovedsagelig til detaillister. Dette slagteri er i øvrigt et godt eksempel på, at en forholdsvis lille virksomhed, hvis ledelse forstår at udnytte de foreliggende muligheder, meget vel kan klare sig i konkurrencen med de større slagterier.

I 3o’erne optog man produktionen af konserves, men da D.A.K., Roskilde, blev oprettet af de sjællandske slagterier, nedlagdes denne afdeling.

I 1935 blev der opført et nyt moderne kreaturslagteri, og afsætningen af produktionen herfra var navnlig baseret på salg til egnens slagtere og viktualiehandlere. Kreaturslagteriet er senere udvidet med eget tarmhus, kølerum for nyslagtede varer samt et stort salgskølerum.

I svineslagteriet er der også gennem årene foretaget forskellige udvidelser, bl. a. med indretning af moderne kølerum, ligesom de forbedringer, den tekniske udvikling har ført med sig, i fuld udstrækning er taget i anvendelse.

Meget hurtigt efter den anden verdenskrigs ophør opførtes på slagteriets grund et moderne frysehus med plads til Zoo tons varer. Det er delt i 2 afdelinger, hvoraf den ene anvendes til internt brug, medens den anden afdeling er godkendt som frysehus med ret til oplagring af fremmede varer. I frysehuset er der indrettet en boksafdeling, hvor man startede med 200 bokse til udlejning, men senere er denne udvidet til 45o bokse. Disse udlejes såvel til andelshavere som til andre interesserede.

 

Formænd: Fra: Til:
  Gdr. Niels Jensen, Lunsås  1912            1919 
  Gdr. P. Hansen, Rørvig  1919     1921 
Gdr. C. Danielsen, Nakke    1921            1938
 Gdr. Niels Leth, Stenstrup  1938          1955  
  Gdr. Poul Poulsen, Dambjerggård, Nr. Asmindrup  1955           1968 
Direktører Fra: Til:
 P. Chr. Petersen  1914 1930 
Ingvard Hansen  1930          1962
Ib Nørgård    1962            1968  
   

Skriv et svar