Skjelskør og Omegns Svineslagteri

 

Tilbage til: Alle slagterier

Start:  5.1 .1912

Slagteriet var nr.55 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:    50.253

Fusion: 1/1 1968 af FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier Ringsted)  Samtidig ophørte slagtning. 

Anlæg:  1/4 1968  Ophør Svineslagtning . 11/5 1968 solgt til tømrermester Ernst Andersen. Han havde firmaet H.P. Andersen & Søn. I 1969 blev bygningerne solgt til Fællesorganisationens Boligselskab som byggede 44 boliger på grunden.

Jubilæums skrift: Slagtermuseet råder over jubilæums skrift

 

Dette er sket gennem forskellige udvidelser og ombygninger i løbet af de sidste 25 år. De forskellige lokaler i selve slagteriet er blevet ombygget, og de nu forsynet med tidssvarende kølerum og køleanlæg. Der er tillige blevet opført nyt dyrlægekontor og laboratorium, ligesom der har fundet en udvidelse sted af pølsemageriet, kantine og folkestuer samt af kontorerne. De tekniske hjælpemidler, som udviklingen har ført med sig, er blevet  i den udstrækning man har fundet det formålstjenlig i forhold til slagteriets kapacitet.

Skelskør ca. 1960

Fremdeles er der købt en hjørneejendom på et godt beliggende strøg i byen, og denne er ombygget og indrettet til en i alle henseender moderne butik. Endelig er der i 1960-64 i indrettet to nye rum for hurtigkøling samt et tilskæringsrum, ligesom der er foretaget forskellige andre forbedringer.

Inden for ledelsen har man altid haft forståelsen af, hvilken betydning avlsarbejdet havde, og der er gennem årene foretaget adskilligt for at fremme kvaliteten. I samarbejde med de forskellige landbrugsorganisationer i Vestsjælland blev der i 1926 oprettet en forsøgsstation i Gerlev. Denne blev i    193 1 flyttet til Grønhøjgård, hvor den havde til huse indtil 1959, da slagterierne i Slagelse og Skelskør selv byggede en forsøgsstation beliggende sammesteds, men på egen grund, købt fra Grønhøjgård.

Denne drives som de tidligere, der var indrettet på private ejendomme, af slagterierne i samarbejde med landbrugsorganisationerne. I 1951 oprettedes der en udvidet fodringsvejledning, hvis opgave det var gennem foredrag og demonstrationsfodring hos medlemmerne at fremme den mest hensigtsmæssige fodring. Fremdeles skal nævnes, at der i 1956 blev oprettet en svinekontrolforening, hvis medlemstal siden starten er forøget fra 30 til 150 producenter. Til fremme af omsætningen af gode avlsdyr blev der i 1953 påbegyndt afholdelse af auktioner, men disse er siden erstattet af en anvisning og et salg på auktionsvilkår gennem svineavlskonsulenten.

Gdr. Jens Olsen var formand for slagteriet indtil 1924, da han efterfulgtes af gdr. M. P. Hansen, Mindeshoved, der beklædte posten indtil 1933. Han blev afløst af gdr. Martin Andersen, Lundby, som afgik ved døden i 1936, hvorefter gdr. Chr. Hansen, Tystofte, var for mand indtil 1940, da proprietær Gunnar Jespersen, Maglegård, afløste ham. Ved dennes afgang i 1946 overtog gdr. Niels Sørensen, Neble, formandsposten, som han var indehaver af, indtil han i 1961 blev afløst af den nuværende formand, gdr. Kr. Pilegård Larsen, Lundby.

Direktør C. Christensen varetog den daglige ledelse af slagteriet i 40 år, indtil han ved sin død i 1958 efterfulgtes af direktør Gunner Lisner, der gennem mange år forud havde været slagteriets bogholder.

Fusion: 1/1 1968 af FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier Ringsted)  Samtidig ophørte slagtning. 

Læs mere: Tryk her

 

 

 

Formænd: Fra: Til:
Gdr. Jensen Olsen, Egeslevmagle  1912 1924
Gdr. M. P Hansen, Mindeshoved  1924 1933
Gdr.Martin Andersen, Visbjerggård    1933 1936
Gdr.Kr. Hansen, Tystofte       1936 1940
Proprietær Gunnar Jespersen, Maglegård  1940 1946  
Gdr. Niels Sørensen, Neble  1946 1961 
Gdr. Kr. Pilegård Larsen, Lundby  1961 1968
Direktører Fra: Til:
C. Flach 1912 1913
Harald ågård 1913 1916
A. Mogensen  1916 1918
C. Christensen  1918 1958
Gunnar Lisner  1958 1965
E. Nedergård  1965 1968

 

Skriv et svar