Struer Andels-Svineslagteri

Tilbage til: Alle slagterier

Start:  8.11.1929

Slagteriet var nr.3  efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:    331.548

Fusion:   5/1 1976 Struer‑Hurup Andels‑Svineslagterier AMBA, Struer.

Anlæg:  Status år 2001 efter Danish Crown og Steff‑Houlberg er fusioneret under Danish Crown Randers, benyttes anlæg til svineslagtning.

 Jubilæumsskrift: Ja Lokalarkiv: Ja

 

Omkring århundredskiftet fandt der en stor tilgang sted af andelshavere til Esbjerg AndelsSlagteri, der i de følgende år gav stærkt forøgede slagtninger. Dette havde til følge, at det på en generalforsamling 1912 blev besluttet at fortsætte nytegningen af andelshavere med det mål for øje at få oprettet en filial i den nordlige del af leverandørkredsen.

Dette gav anledning til en kappestrid mellem Holstebro, Struer og Vemb om at få slagteriet. Denne endte med, at slagteriet blev opført i Struer, hvor byen havde skænket en grund, beliggende ved havnen, til formålet. Opførelsen af virksomheden var tilendebragt i foråret i 1913, og under navnet Esbjerg Andels‑Slagteri, Struer Afdeling begyndte man slagtningerne den 13. maj 1913. Allerede i året efter igangsættelsen nåede man en slagtning på omtrent 72.000 svin.

I 1930 udløb en periode i Esbjerg Andels‑Slagteri, og i årene forud var der ført nogle forhandlinger om fra dette skæringspunkt at fortsætte Struer‑afdelingen som et selvstændigt slagteri. Ved den afstemning, som fandt sted i 1929 blandt andelshaverne i det nordlige opland, vedtog man adskillelsen ‑ dog med den tilføjelse, at Esbjerg ikke måtte have modtagerpladser nordligere end Ringkøbing.

Ved en ekstraordinær generalforsamling vedtoges love for Struer Andels‑Svineslagteri, og på denne blev gdr. Eskild Toft, Hee, valgt til formand.

Inden adskillelsen var slagteriets gæld nedbragt til o, således at andelshaverne ved skæringsdagen den r. januar 1931 overtog slagteriet gældfrit. Til direktør blev antaget den hidtidige bogholder ved Esbjerg Andelsslagteri, Alf. Jespersen.

Slagteriet havde med sit vidtstrakte opland allerede i årene forud haft relativt store slagtninger, og udviklingen medførte, at der i 1934 blev foretaget en udvidelse af pølse‑ og konservesfabrikken samt af kreaturslagteriet.

Da produktionen efter den anden verdenskrig igen sidst i 4o’erne tog til, påbegyndte man en udvidelse og modernisering af virksomheden, som kom til at strække sig over årene 1951-61. Der blev foretaget udvidelser af konservesfabrikken og af slagteriets kølerum, saltekælder, drænplads og tilskæringsrum, samt tillige blev der opført nyt tarmhus og nye kontorer, som bl. a. blev forsynet med maskinbogholderi og eget hulkortanlæg.

Status 2012

I dag fungerer slagteriet som et privat slagteri:

Fusionen: Vestjyske
På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.
Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om Vestjyske i årene 1958-1966
De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.
Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

 

      
Stiftet på baggrund af filial af Esbjerg Andels‑Slagteri i Struer.   Stiftet 8/111929

  Start 1 /1 1931

Formænd: Fra: Til:
Gdr. Eskild Toft, Hee  1929 1937 
  Gdr. Mads Næsgård, Brejning  1937 1945
Gdr. Niels Offersen, Sørvad    1945 1954
Gdr. S. Grue‑Sørensen, Hjerm        1954 1975
Gdr. Anders Kallesøe, Lille Vestergård, Fabjerg, Lemvig    1975 1976
Direktører Fra: Til:
Alfred Jørgensen  1931 1950
A. 0. Arentsen  1950 1972
Sv. Sønnichsen  1972 1976

Skriv et svar