Ansager Andelssvineslagteri

Tilbage til: Alle slagterier

Slagteriet var nr. 46 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Oprettelse  Stiftet 16. november 1929  Srart: 1. januar 1931

Slagtning 1962:    66.379

Fusion:    Fusion: Sydvestjyske Andelsslagterier AmbA, Esbjerg.3.1.1971

Anlæg: Slagtning ophører i 1971. Overtaget i 2002 af et forædlingsselskab, hvor Tican ejer 80% og Villy Theilgård A/S 20%. Skal bl.a. producere specialiteter til England. I dag er slagteriet en del af TICAN slagterierne

 

Den stærke stigning i svineproduktionen efter midten af tyverne skabte interesse for at få oprettet et andelsslagteri også for denne egn. Efter at Ansager, Øse og Omegns Landboforening og egnens husmandsforeninger havde holdt et møde om sagen, og der var foretaget tegning af svin rundt om i sognene, var man nået så vidt, at der den 16. november 1929 kunne afholdes stiftende generalforsamling. Til formand valgtes gdr. Kr. Jørgensen, Ansager.

Opførelsen af slagteriet blev hurtig gennemført, og efter nytår 1931 begyndte dette slagtningerne med direktør E. Bruus Laursen som daglig leder. Han efterfulgtes dog allerede i 1935 af direktør H. Diemer, der har stået for den daglige ledelse af virksomheden lige siden.

I 1935 foretoges den første udvidelse af virksomheden med opførelse af et ret stort kreaturslagteri, en disposition, som de lokale forhold med en omfattende produktion af slagtekreaturer gjorde ønskelig. Et blik på statistikken

viser da også, at det er et betydeligt antal dyr, der tilføres denne afdeling i forhold til tilførslerne i svineslagteriet. Der er siden 1947 foretaget ret betydelige udvidelser af svineslagteriet, således at slagtekapaciteten er øget fra ca. 2o.ooo til ca. 8o.ooo svin årlig. Udvidelserne er foretaget i flere tempi og har holdt trit med den voksende tilførsel af svin. Der er ligeledes gennem de senere år foretaget en udvidet mekanisering af arbejdet i slagteriet.

Omsætning:
Periode Antal andels

havere

Svin Voksen kreaturer Kalve mm Beløb Kr.
1931‑1940 816 16.361 598 2.217 1.711.981
1941‑1945 1.187 11.650 482 . 3225 4.133.886
1946‑1950 1.419 22.304 852 3.951 9.708.633
1951‑1955 1.385 51.765 953 3.234 22.871.474
1956‑1960 1.358 60.984 1.783 5.006 29.979.589
1961 1.408 73.192 2.511 3.452 34.048,127

 

Fusionen:   Vestjyske

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om Vestjyske i årene 1958-1966

  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

 

Formænd: Fra: Til:
 Gdr. Kr. Jørgensen, Ansager 1929 1948
 Gdr. Jørgen Thomsen, Skovlund 1948 1965
Gdr. S. Chr. Nielsen 1965 1971
Direktører Fra: Til:
E. Bruus Laursen 1931  1935
H. Diemer 1935 1971

Skriv et svar