Ebeltoft Andelssvineslagteri

Tilbage til: Alle slagterier

Slagteriets start 1903

Slagteriet var nr.50 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:   55.446

Fusion:  ØAS (østjyske Andelsslagterier), Hadsten  6. april 1970

Anlæg:    Nedlæggelse: Slagtning ophørt 30. Maj 1975

Nedlagt den 12/6 1970 som slagteri og solgt den 1/7 1970 til Fa. Viggo Østergård, Århus. VØ foretog udvidelser og flyttede hele sin virksomhed til Ebeltoft. VØ ejedes af ØK under Plumrose.

Blev senere solgt til slagteriselskabet Steff‑Houlberg, Ringsted. Status år 2001 efter Danish Crown og Steff‑Houlberg er fusioneret under Danish Crown  benyttedes anlægget til udbeningsafdeling og produktion for Tulip Food Company.  Al produktion ophørt 1. maj 2003 og bygningerne er nedrevet

Efter at Ebeltoft i 1901 havde fået Jernbaneforbindelse  begyndte man at drøfte mulighed for et Slagteri i Ebeltoft.

Notat fra 50 års jubilæumsskrift

I 1903 d. 28 Marts afholdtes en stiftende generalforsamling, hvor det blev vedtaget at oprette  Interesentselskabet   Ebeltoft Andels-Svineslagteri

614 Andelshavere med Hartkorn 1556 Tdr. blev tilmeldt.                 

Arkitekt Wendelboe Madsen ,København fik til opgave at udføre tegninger og  føre kontrol med opførelsen. Samlet tilbuds sum Kr. 49.743,19. Slagtningerne  påbegyndtes d. 26 Oktober 1903.

De første  12 driftsmåneder blev der slagtet 9856 Andelssvin og 381 skolde svin, Søer og orner.

I 1920  blev der indlagt elektrisk lys og kraft.

1929-1930  kom Slagteriet i en kritisk situation, hvor en kreds af  Andelshavere arbejdede på at få slagteriet i Ebeltoft flyttet til Århus. På en stormfuld generalforsamling  vedtoges  i stedet for at foretage en  gennemgribende  udvidelse og modernisering af  Slagteriet, så Slagteriets kapacitet kom op på ca. 40.000 svin årligt. Derudover  ny stor saltkælder, udvidelse af svalehal og fedtsmelteri. En  ny bygning til Kreaturslagteri og Fedtsmelteri.

I samarbejde med Byrådet opførtes i l938 et nyt moderne Kreaturslagteri , der samtidig  kunne benyttes  af byens Slagtermestre som offentlig Slagtehus

Kødordningen under anden Verdenskrig medførte store   vanskeligheder for  tilførsel af . kreaturer. For at sikre ,at kreaturer kunne leveres  i Ebeltoft, blev der d. 8 Juni 1943 oprettet samlestald i Westergårds ejendom. Den blev nedlagt igen i foråret 1950.

Slagteriudsalget der var oprettet i 1904 på slagteriets grund og blev i 1924 flyttet til lejede lokaler på Hovedgaden (Adelgade).  1940 -1949 blev der købt Slagterforretninger i Femmøller og Rønde.

Slagteriet har erkendt betydning og fordel ved samarbejde med bl.a. Kødfoderfabriken Kronjyden, Schaub &Co og den ny konservesfabrik Jaka i  Brabrand.

Jubilæumsskrift: ja 

Fusion:  ØAS (østjyske Andelsslagterier), Hadsten  6. april 1970

Anlæg:    Nedlæggelse: Slagtning ophørt 30. Maj 1975

Nedlagt den 12/6 1970 som slagteri og solgt den 1/7 1970 til Fa. Viggo Østergård, Århus. VØ foretog udvidelser og flyttede hele sin virksomhed til Ebeltoft. VØ ejedes af ØK under Plumrose.

Blev senere solgt til slagteriselskabet Steff‑Houlberg, Ringsted. Status år 2001 efter Danish Crown og Steff‑Houlberg er fusioneret under Danish Crown  benyttedes anlægget til udbeningsafdeling og produktion for Tulip Food Company.  Al produktion ophørt 1. maj 2003 og bygningerne er nedrevet

 

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om Tulip  i årene 1970 – 1984 De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Formænd: Fra: Til:
Proprietær N. S. Erhardt, Ebeltoft 1903 1926
Gdr. I. P Hansen, Dråby 1926 1928
Proprietær S. L. Sørensen, Tirstrup 1928 1931
Gdr. M. Hansen, Dråby 1931 1936
Gdr. Alfred P.Pedersen, Tved 1936 1958
Proprietær Chr. Toftgård Nielsen, Røndegård 1958 1970
Direktører Fra: Til:
 H. Hauerslev 1903 1908
G. Nielsen 1908 1935
Frode G. Andersen 1935 1941
G. Uhrbrand Nielsen 1941 1947
K. Hauschildt 1947 1951
Åge H. Jørgensen 1951 1970

v

Skriv et svar