Frederikssund Andels-svineslagteri

Tilbage til alle slagterier

Start af slagteriet : April 1894

Slagteriet var nr.20 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:    147.183

Fusion: 1/1 1968 af FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier Ringsted)  

Anlæg:    Ophør Svineslagtning . 18.6.1982 .

Produktion af spegepølser og andet ophører 1999.

Alle bygninger er nedrevet og erstattet af nybyggeri.

Jubilæumsskrift: Slagtermuseet råder over jubilæumsskrift

Frederikssund Andels‑Svineslagteri blev grundlagt i 1894. Efter at forskellige planer havde været fremme bl. a. med Helsingør og Hillerød som hjemsted, tog Horns Herreds Landboforening i 1893 initiativet til sagens løsning, og efter et forudgående agitationsarbejde afholdtes den 16. maj 1894 stiftende generalforsamling, og gdr. N. Erlandsen, Over Dråby, blev valgt som slagteriets første formand.

Efter at slagteriet var opført, begyndte det sin virksomhed den 29. december 1894. Forinden var antaget som daglig leder direktør Fr. L. Sieck, tidligere Svendborg.

Med de tiltagende slagtninger blev det oprindelige anlæg hurtigt for lille, og der er gennem årene foretaget adskillige ændringer og udvidelser. Disse grupperer sig navnlig tre :perioder nemlig i i 1910, I årene omkring  1930 samt i tidsrummet 1949-1956.

Ombygningerne i sidste periode omfatter indretning af moderne kølerum, tilskæringsrum, fryseanlæg, modernisering af kraftstation og slagtegang, hvortil bl. a. blev anskaffet mekanisk fremføringanlæg. Endvidere opførtes nyt fedtsmelteri og der fandt også en stor ombygning af kreaturslagteriet sted.

Med det tiltagende befolkningstal i slagteriets opland og den nære beliggenhed store bymæssige områder i Nordsjælland har bestræbelserne gennem de senere år, navnlig været koncentreret om en udvidelse af hjemmemarkedet  og til dette formål er man nu også ved at forberede en omfattende udvidelse  af pølsefabrikken, ligesom man er i gang med en udvidelse af  folkestuer og de dertil hørende lokaler ‑ foranstaltninger som den forøgede mandskabsstyrke har gjort nødvendige.

I 1895 blev der ‑ i lighed med hvad der skete på flere sjællandske andelsslagterier – oprettet et ægpakkeri . Denne afdeling, hvortil der   senere knyttedes en anselig preserveringsanstalt udviklede sig efterhånden til en omfattende virksomhed og hovedvægten blev lagt på eksporten til Storbritannien. De ændrede afsætningsforhold r æg under den 2. verdenskrig og gennem de følgende år medførte en strukturændring, så produktionen foruden til de nye markeder ‑ først og fremmest det udvidede marked i Vesttyskland ‑ i stigende grad søgte afsæt direkte til detaillist på hjemmemarkedet.

Som et led i den rationalisering og centralisering som landbruget nu står midt i, overgik afdelingen til Dansk Andels Ægeksport.

Frederikssund Andels‑Svineslagteri blev grundlagt i 1894. Efter at forskellige planer havde været fremme bl. a. med Helsingør og Hillerød som hjemsted, tog Horns Herreds Landboforening i 1893 initiativet til sagens løsning, og efter et forudgående agitationsarbejde afholdtes den 16. maj 1894 stiftende generalforsamling, og gdr. N. Erlandsen, Over Dråby, blev valgt som slagteriets første formand.

Efter at slagteriet var opført, begyndte det sin virksomhed den 29. december 1894. Forinden var antaget som daglig leder direktør Fr. L. Sieck, tidligere Svendborg.

Med de tiltagende slagtninger blev det oprindelige anlæg hurtigt for lille, og der er gennem årene foretaget adskillige ændringer og udvidelser. Disse grupperer sig navnlig tre :perioder nemlig i i 1910, I årene omkring  1930 samt i tidsrummet 1949-1956.

Ombygningerne i sidste periode omfatter indretning af moderne kølerum, tilskæringsrum, fryseanlæg, modernisering af kraftstation og slagtegang, hvortil bl. a. blev anskaffet mekanisk fremføringanlæg. Endvidere opførtes nyt fedtsmelteri og der fandt også en stor ombygning af kreaturslagteriet sted.

Med det tiltagende befolkningstal i slagteriets opland og den nære beliggenhed store bymæssige områder i Nordsjælland har bestræbelserne gennem de senere år, navnlig været koncentreret om en udvidelse af hjemmemarkedet  og til dette formål er man nu også ved at forberede en omfattende udvidelse  af pølsefabrikken, ligesom man er i gang med en udvidelse af  folkestuer og de dertil hørende lokaler ‑ foranstaltninger som den forøgede mandskabsstyrke har gjort nødvendige.

I 1895 blev der ‑ i lighed med hvad der skete på flere sjællandske andelsslagterier – oprettet et ægpakkeri . Denne afdeling, hvortil der   senere knyttedes en anselig preserveringsanstalt udviklede sig efterhånden til en omfattende virksomhed og hovedvægten blev lagt på eksporten til Storbritannien. De ændrede afsætningsforhold r æg under den 2. verdenskrig og gennem de følgende år medførte en strukturændring, så produktionen foruden til de nye markeder ‑ først og fremmest det udvidede marked i Vesttyskland ‑ i stigende grad søgte afsæt direkte til detaillist på hjemmemarkedet.

Som et led i den rationalisering og centralisering som landbruget nu står midt i, overgik afdelingen til Dansk Andels Ægeksport.

Fusionen:   Steff Houlberg

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om   FSA – Steff-Houlberg i årene 1964-2001.  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Formænd: Fra: Til:
Gårdejer N. Erlandsen, Over-Dråby 1894 1915
Gårdejer Jens Svendsen, Sundbylille 1915 1918
Gårdejer Niels Larsen, Højager 1918 1940
Proprietær C. F. Lassen, Islebjerg 1940 1955
Gårdejer Jørgen Pedersen, Allingbjerggård 1955 1968
Direktører Fra: Til:
 Fr. L. Sieck 1894 1931
 J. P. Jensen 1932 1957
 Vagn Jensen 1957 1968
    

Skriv et svar