Holbæk Andelssvineslagteri

Retur til : Alle slagterier

Slagteriet startede i 1889

Slagteriet var nr.13  efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:    196.260

Fusion: 4/8 1969 af FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier Ringsted)  Samtidig ophørte slagtning. 

 Anlæg:Slagtning ophører i 1987. Status år 2001 efter Danish Crown og Steff-Houlberg er fusioneret under Danish Crown, Randers, benyttet anlæg til specialudskæring /detailpakket kød.

Jubilæumsskrift: Slagtermuseet råder over jubilæumsskrift

Den opmærksomhed, oprettelsen af det første andelsslagteri i Horsens stiftende generalforsamling i Holbæk Amts Andels‑Svineslagteri. Poul Sams, der havde virket så stærkt for oprettelsen, blev valgt til formand, og som daglig leder af virksomheden blev antaget direktør Th. Nielsen, tidligere ansat hos Magnus Kjær i Holstebro.

Antagelig 1960

Slagteriet begyndte med god 1000 andelshavere, der havde tegnet 18.ooo svin, men de følgende år viste en stærk vækst i medlemstallet, der i 1905 var nået op på 3100. Senere er tallet steget til ca. 4000. Som følge af denne stærke stigning, der var fulgt af en stor stigning i tilførslerne af svin, blev der gennem årene foretaget adskillige udvidelser og nybygninger. I 1900 opførtes nyt maskinhus, og samtidig blev der installeret køleanlæg, og efter at der i de følgende år var foretaget forskellige forbedringer i anlægget, blev der i årene mellem 1920 og 1930 gennemført en fuldstændig ombygning af slagteriet, der satte det i stand til at behandle den stigende svineproduktion, som fremkom i disse år. I 1934 blev der foretaget ombygning af det i 1897 opførte og senere udvidede kreaturslagteri.

Holbæk var et af de tre slagterier, som i 1902 startede det selskab, der senere antog navnet Danish Bacon Company. Det var med Poul Sams som formand og Alex Poulsen som direktør, man her var med til at skrive historie inden for de danske andelsslagterier. Holbæk Slagteris direktør, F. Bojsen, har fra 1929 til dato siddet i Danish Bacon Co.’s engelske bestyrelse som bindeled mellem det engelske selskab og de danske medlemsslagterier.

 
Tegning ant. 20’erne

Gennem de første årtier skete der adskillige ændringer inden for slagteriets ledelse. Gdr. Poul Sams, Svensbjerg var formand til sin død indtil 1917  . Hans efterfølger blev gdr. Jens Hansen, Nakke, der var formand indtil 1917 og efterfulgtes af proprietær Johs. Clausen, Stubberupholm. Han var formand til 1923, da han afløstes af gdr. Niels Larsen, Høve.

Slagteriets første direktør Th. Nielsen, flyttede i 1892 til Rønne og efterfulgtes af direktør Alex Poulsen, der beklædte stillingen indtil 1908. Han blev afløst af den tidligere direktør i Roskilde og Haslev, Th. Boyen der i 1915 efterfulgtes af direktør J. Udbye. Ved dennes afgang i 1922 blev han afløst af direktør Fritz Poul Sams,   tidligere Silkeborg.

i Perioden gennem trediverne med kvota systemet og de begrænsede slagtninger samt de efterfølgende krigsår gav ikke muligheder for større aktivitet, men da svineproduktionen igen tog til, påbegyndte man en omfattende om­ bygning og modernisering af virksomheden. I slagteriet blev der bl. a. indrettet nye kølerum for hurtigkøling, og et rum, som tidligere var anvendt til ægpreservering, blev ombygget til et specielt opskæringsrum. Der blev tillige i  disse år indrettet et fryserum, og dette bliver   for tiden udvidet med en afdeling beregnet til kreaturslagteri.

I 1961 blev det nedlagte ægpakkeri omdannet til en moderne udstyret kantine beregnet til ca. 250 personer samt tilsvarende omklæd­ning, tørrerum og baderum for både mænd og kvinder. Samlede omkostninger hertil var ca. kr. 500.000

I 1961 påbegyndtes en 2 etagers nybygning, der skal huse en moderne pølsefabrik med køle- og fryserum. Fabrikken der forventes færdig i løbet af efteråret 1962, vil koste ca. 3 millioner kr.

Fusionen:   Steff Houlberg

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om   FSA – Steff-Houlberg i årene 1964-2001.  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternesSteff Houlberg fusionen øjne:

Tryk her:

Formænd: Fra: Til:
 Gdr. Poul Sams, Svendsbjerg   1888 1911
 Gdr. Jens Hansen, Nakke  1911 1917
 Proprietær Johs.Clausen, Stubberupholm   1917 1923 
Gdr. Niels Larsen, Høve  1923 1938
Gdr. Nikolaj Poulsen, Høve  1938 1951
Gdr. Thorvald åbo, Sdr. Jernløse  1951 1958
Grd. Eivind Poulsen, Høve 1958 1972
Direktører Fra: Til:
 Th. Nielsen 1888 1892  
 Axel Poulsen  1892 1908 
Th, Boyer  1908 1915
J. Udbye  1915 1922
Fritz Bojsen  1922 1964
Poul Bojsen  1964 1972

 

Skriv et svar