Kolding Koldan Slagteriet Privat . 1981 1984

Tilbage til: Alle slagterier

Slagteriet hed oprindelig: “Slagteriet af 2. april 1981 AMBA

Navneændring til KOLDAN Slagteriet

Direktør 1981-84 Ole Ulsøe

Overtaget 1/6 1984 af Tulip slagterierne, Vejle og nedlagt

TULIP Slagterierne a.m.b.a.

Vejle, den 21.5.1984 EM/ie

ORIENTERING TIL

REPRÆSENTANTSKABET.

Vedr.: KOLDAN.

Som det fremgik af pressemeddelelsen, fik bestyrelsen opfyldt de krav, der var til en overtagelse af KOLDAN°s andel i det interessentskab, der er lavet sammen med A/S Hesseldal Exportslagteri.

Dette indebærer, at TULIP har overtaget restgælden i den ene halvdel af virksomheden, og det svarer til ca. 7 mill. kr.

Da visse køletekniske forhold ikke var i orden, som de skulle være, er det aftalt, at KOLDAN‑leverandørerne betaler for at få disse bragt i den form, som TULIP ønsker det.

Slagteriet kan slagte 550 kreaturer og kommer til at slagte ca. 1.000 søer om ugen.

Vi takker for en velvillig og hurtig behandling på repræsentantskabsmødet og forståelsen for, at vi ikke kunne give mere orientering, før sagen var afsluttet.

Skriv et svar