Andelsselskabet Odense Eksportslagteri

 Tilbage til Slagterihistorie

Slagteriet var nr. 1 efter størrelse af de 62 andelsslagterier
Slagtning 1962: 434.574
Fusion: 1/6 1970
Anlæg:
Status år 2001 efter Danish Crown og Steft‑Houlberg er fusioneret under Danish Crown Randers, benyttes anlæg til svineslagtning og produktion for Tulip food Company.


Efter oprettelsen af andelsslagteriet i Fåborg i 1888 var det nærliggende, at der også blev arbejdet med lignende planer for Odense
Der blev da nedsat et udvalg med nogle af landsdelens kendte mænd til at arbejde for tegningen af det nødvendige antal svin, og den 27. november 1896 kunne der afholdes stiftende generalforsamling for Odense Andelsslagteri med proprietær Th. Bang, Kalør, som formand.

 

 

 

 

 

Forinden dette skete, havde der dog gennem nogle år været drevet to privatslagterier i Odense, nemlig ”Odense Svineslagteri” samt et af Martin Dessau og Adolf Kiister i 1895 oprettet eksportslagteri med dertil knyttede offentlige slagtehuse.

Det var naturligt, at det ny andelsselskab søgte at overtage en af de bestående slagteri virksomheder. Da Odense Svineslagteri imidlertid i 1896 blev solgt til Denny & Koopmann, Hamborg, var der ingen muligheder for at erhverve denne virksomhed, og man søgte derfor føling med ejerne af eksportslagteriet.
Udgangen af disse forhandlinger blev da, at der den 26. april 1897 sluttedes en foreløbig overenskomst med Dessau & Kiister særlig under tilskyndelse af Jørgen Pedersen, Dalum, støttet bl. a. af forpagter Hempel Syberg, Gelskov. Der fulgte nu tre generalforsamlinger i løbet af de nærmeste måneder, og på den sidste af disse, den 16. juni 1897, blev det vedtaget at købe den nævnte virksomhed, og selskabet antog navnet Andelsselskabet Odense offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri.

I 1900 blev der oprettet en pølsefabrik, og allerede i 1906 optog man produktionen af konserves, der bidrog til, at mange forskellige produkter kunne oparbejdes på den mest lønnende måde. Denne afdeling blev ret hurtig af et betydeligt omfang og måtte udvides, og senere optog man produktionen af frugt‑ og  grøntkonserves.

2005
Danish Crown lukker slagteri i Odense
Fra Politikken 7. oktober 2005
Danish Crown vil lukke sit slagteri i Odense. Størstedelen af de 840 ansatte kan se frem til en fyreseddel.

Sidste nyt fra 2011
Steen & Strøm køber slagterigrunden i Odense for 230 millioner kr.
Lagt online 07.03.11
Steen & Strøm har indgået en aftale med Odense Projektudviklingsselskab om at købe en del af grunden i centrum af Odense, der er kendt som Slagterigrunden, og købet indeholder byggerettigheter på til sammen 58.000 kvm, hvoraf 45.000 kvm er handelsareal.

Fusionen:   EXPO –  FYN
På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.
Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om EXPO Fyn  i årene 1970 – 1984
De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.
Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her


Skriv et svar