Hillerød Andelssvineslagteri

Tilbage til alle slagterier

Slagteriet startede 8.1 1914.

Slagteriet var nr.40 efter størrelse af de 62 andelsslagterier
Slagtning 1962: 82990
Fusion:1/4 1968 af FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier Ringsted) Samtidig ophørte slagtning.
Slagteriet blev i 1973 solgt til Superslagtere.

I modsætning til hvad der skete de fleste andre steder, blev det første svineslagteri, som oprettedes i Hillerød, startet som en privat virksomhed i 1896. Under den stærkt øgede svineproduktion omkring 1910-1911 kom der ønsker frem fra forskellige sider om at få oprettet et andelsslagteri, og på et møde afholdt derom i Hillerød den 14. oktober 1913 traf man beslutning om straks at oprette selskabet, så mødet kom til at danne stiftende generalforsamling for Hillerød Andels‑Svineslagteri. Til formand valgtes proprietær P. Nielsen, Nebbegård, Hanøse. Slagteriet blev startet som et andelsselskab med begrænset ansvar, således at det enkelte medlem kun kom til at hæfte med et beløb varierende efter ejendommenes størrelse og med maksimum 60o kr. pr. ejendom.

Der forelå dels muligheder for at overtage det eksisterende privatslagteri og dels at opføre et helt nyt slagteri. Resultatet af de undersøgelser og forhandlinger, som nu fandt sted, blev, at man overtog privatslagteriet, og den 8. januar 1914 begyndte andelsslagteriet sin virksomhed. Forud var antaget direktør Chr. Thorsen Nørgård som virksomhedens leder.

Som følge af den første verdenskrig nåede man aldrig op på noget stort antal i den første leders tid, idet Thorsen Nørgård allerede fratrådte i 1923‑ Som ny leder antoges daværende bogholder H. O. Hansen, Ringsted. Slagteriet gik i de følgende år støt og roligt fremad, og der blev foretaget forskellige forbedringer og udvidelser. Samtidig blev der i denne periode i samarbejde med amtets landbrugsorganisationer og Frederikssund Andelssvineslagteri påbegyndt et omfattende arbejde til forbedring af egnens svinebestand.

Tegningerne er antagelig udført af kunstneren Peter Olsen og har været brugt som brevhoveder i 1920’erne – det nederste det nyeste. Bemærk hestevogne på det højre og lastbiler på det venstre. Det  nederste billede er en original tegning.

Da H. ®. Hansen i 1934. overtog ledelsen af Ringsted Andels‑Svineslagteri blev han efterfulgt på direktørposten af daværende bogholder Viggo H. Soholt, års. I de følgende år, navnlig efter afslutningen af den anden verdenskrig, fortsatte man med udbygning og modernisering af virksomheden, således at der foruden forbedringer af selve slagteriet, bl. a. med nye svinefolde, tillige blev opført et nyt kreaturslagteri og ny administrationsbygning.

Arbejdsmiljø  –  arbejdet var hårdt i “gamle” dage.

Slagteriet startede i 2014. Slagteriet var nr.40 efter størrelse af de 62 andelsslagterier
Slagtning 1962: 82990
Fusion:1/4 1968 af FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier Ringsted) Samtidig ophørte slagtning.
Slagteriet blev i 1973 solgt til SuperslagtereVælg artiklen :Arbejdsmiljø 

Med slagteriets gode muligheder for salg direkte til detaillister i det tæt bebyggede område, som slagteriet er beliggende i, drev man på denne kile og opbyggede et betydeligt hjemmesalg, der gav gode økonomiske resultater. Dette har også givet sig udslag i er. stor omsætning i kreaturslagteriet med en betydelig slagtning af såvel kreaturer som kalve. Under anden verdenskrig gik slagteriet stærkt ind for drift af egne butikker, en disposition som virksomheden ligeledes høstede økonomisk fordel af.

Billedet er antagelig fra 1960

 

 

Fusionen:   Steff Houlberg

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om   FSA – Steff-Houlberg i årene 1964-2001.  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos rigsarkivet.

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

  

Oprettelse Stiftet Start
 14/12 1913  8/1 1914
Ved overtagelse af privat slagteri ‑ opført 1896
Formænd: Fra: Til:
 Proprietær P. Nielsen, Nebbegård, Harløse 1913 1921
 Gdr. H. P. Jørgensen, Frerslev 1921 1926
 Gdr. Johan Andersen, Karlebo 1926 1947
Gdr. N.J. Pedersen, Grønhøj, Høbjerg 1947 1952
Gdr. P. Hansen, Vejenbrød 1952 1956
Gdr. Laurits Nielsen, Kæderup 1957 1966
Gdr. H. K. Nielsen, 1966 1968
Direktører Fra: Til:
Chr. Thorsen Nørgård 1914 1924
H. 0. Hansen 1924 1934
Viggo H. Søholt 1934 1958
Flemming Andersen 1958 1968

Skriv et svar